Efterårssæsonen starter – trods alt

Vores forårssæson blev jo brutalt afbrudt af corona-pandemien, og for at føje spot til skade kunne vi pludselig heller ikke benytte vores klublokale på Stilling Skole længere. Men nu kan vi heldigvis komme i gang igen. Vi har fået et nyt klub-tilholdssted, nemlig på Skanderborg Fælled. Her har Skanderborg kommune administrationskontorer, byrådssal, idrætshal, en cafe[…]

Referat fra generalforsamling d. 8/9/2020

Referat fra Stilling L’hombreklub’s generalforsamling d. 8. september 2020. 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde valgtes.Kjeld godkendte indkaldelsen. Beklagede at vi skulle flytte fra Stillingskole, hvor vi jo har spillet i mange år. 2. Bestyrelsens beretning ved Arne Palsbirk, formand, se bilag. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, ved kasserer Birthe, se bilag.Regnskabet gennemgås, og[…]

Referat fra generalforsamling 10/9/2019

Referat fra Stilling L’hombreklubs generalforsamling. 10 sept. 2019. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde vælges. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år, ved Arne Palsbirk: (bilag), ikke kommentarer til beretning. 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, ved Birthe Hestbæk. Et resultat med overskud på 1684 kr. Regnskab godkendes.[…]

Formandens beretning til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 10. september 2019 kl.1930 i Samlingssalen på Stilling skole. L’hombre klubben er vært ved en øl eller vand og kaffe med 1 stk. franskbrød.Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede.Valg af dirigent, forslag Kjeld, er der andre forslag. Kjeld er valgt. Velkommen til den nye sæson,[…]

Indkaldelse til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L`hombreklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 19:30 i Samlingssalen på Stilling Skole. Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.5. Indkomne forslag.6. Valg til bestyrelsen. På valg er:     Gunhild Johansen[…]

Interview med Kjeld Rohde

L’hombre-kanalen bringer et interview med Kjeld Rohde om et langt liv i l’hombre.Kjeld har spillet l’hombre i 60 år og desuden været formand for Dansk L’hombre Union og Stilling L’hombreklub. Her er links til de to l’hombrehænder, som jeg præsenterer Kjeld for i løbet af interviewet. Hånd 1: https://bit.ly/33gz9FPHånd 2: https://bit.ly/2KizVdS