Formandens beretning (GF ’21)

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 14. september 2021 kl.1830 i Byrådssalen på
Fælleden.

Skal vi rejse os, ære være Stig Rasmussens mine.
L’hombreklubben er vært ved en Øl eller vand og kaffe.
Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede.
Igen et mærkelig år er slut.
Dejligt at der var nogen der spillede videre her på Fælleden i små grupper og vi er også glade for at der har
været spillet i andre grupper, bl.a. ved Niels Randbæk.
Dejligt at Net L’hombre kom i en ny version, så der spilles ved åbne borde.
Nu må vi håbe, at næsten alt bliver som før.
Spændende, hvor mange, der vil spille L’hombre her i vinter. Nu er vi 48, dejligt.
Velkommen til de nye spillere Kirsten, Hanne, Andreas og Michael.
I efteråret 2020 nåede vi at spille 5 gange, inden vi blev lukket ned, ud fra det kunne vi ikke kåre nogle
vindere, så der bliver nu 2 huller i årstallet på pokalen.
Det var med 12 hold i efterår 2020, så må vi se hvor mange hold vi kan blive nu.
Vores tanke er at vi kører med vores selvvalgte hold, så må vi lave en turnering, som passer med antallet af
hold.
Vi fortsætter med Hans Ottos indtastnings program, så vi kan se på statistikkerne. 1 fra hvert bord taster
ind, husk at indtastning ikke må forstyrre vores spil, så er det bedre, at gøre det i en pause eller bagefter.
Hvis der er borde, som ikke vil taste ind, så venligst aflever sedlen til bestyrelsen, så får vi dem indtastet.
I dag er vi så heldig, at være i byrådssalen, men vi ved også godt, at så heldig er vi ikke hver gang.
Vi må se, hvor bøvlet det bliver med at flytte rundt, hvis vi bliver for træt at det, så har Hans Otto og Poul
været ovre at se på andre muligheder ovre på gymnasiet. Vi ser lige tiden an.
Det vil stå på skærmen til venstre for indgangsdøren til Fælleden, hvor vi skal spille hver gang.
Vores regnskab viser et lille underskud på 1.172 kr, så det er fint.
Vi har penge på kontoen, så ingen problem.
På kasserer posten har vi været udfordret i at det ikke er bare lige, at få vores konto flyttet over til Kai, så
derfor har jeg lavet et regnskab, men nu er overflytningen næsten afsluttet.
Mht. Jysk, så kan vi ikke spile i Veng mere, så det er besluttet at alle gange spilles i Nim.
Vi håber igen, at I vil med ud og spille Jysk, det er nu så hyggeligt.
DM bliver som det plejer, håber vi kan få nogle hold med.
Vi deltog i et flot Kræmmer marked i Skanderborg, tak til dem der hjalp, ærgerligt at jeg ikke selv kunne
være der.

Vi havde General forsamling i Dansk L’hombre i fredags, der blev Hans Otto tildelt vores vandrepokal for et
stort stykke arbejde omkring L’hombre Video kanalen og udarbejdelse af undervisningsmateriale.
Tillykke Hans Otto.

På General forsamlingen blev Hans Otto også valgt ind i bestyrelsen for at hjælpe til med at oprette en E-
L’hombre forening for L’hombre spil på nettet.

Arne Kristensen fra Nim blev også valgt ind i bestyrelsen.
Vi kan købe Øl, vand og kaffe til Fælledens priser, der vil også være mulighed for at spise i cafeteriet før vi
spiller.
Vi vil fortsætte med 10 minutters kaffepause kl.19.30, hvor vi kan købe Øl, vand og Kaffe, vi må ikke selv
medbringe Øl og sodavand.
Vi fortsætter med 1 om blanding ved pas og 40 spil.
Vi vil starte spillet kl.18.30 og kl.18.00 for dukse, da vi skal være ude senest kl.22.00.
Tak til bestyrelse for et godt samarbejde.
Formand Stilling L’hombre Arne Palsbirk