Referat fra generalforsamling 14/9/2021

Stilling L’hombreklubs ordinære generalforsamling den 14. september 2021. 1. Valg af dirigent. : Erik Munk vælges, og Erik konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år ved formand Arne Palsbirk, ( vedlagt.) 3 Forelæggelse af de reviderede regnskab. Dette godkendes uden tilføjelser. Arne Palsbirk har været[…]