Referat fra Generalforsamling 2023

Stilling L’hombreklub generalforsamling 12 september 2023. !. Kjeld Rohde vælges til dirigent. Konstaterer at generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne. Stemmetællere: Tage Larsen og Leif Jørgensen. 2. Formand Arne Palsbirk beder om stilhed for at mindes og ære vore afdøde medlemmer Niels Randbæk og Vagn Pedersen, og vore 2 tidligere medlemmer Carsten Laursen og Gunnar Petersen. Dernæst[…]

Formandens beretning til GF 2023

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 12. september 2023 kl.18.30 Kildevej 10 Kildengårdens Cafe. Velkommen til Generalforsamlingen. Skal vi rejse os, ære være Vagn Pedersen, Niels Randbæk, tidligere medlem Carsten Laursen og Gunnar Pedersen’s minde. L’hombreklubben er vært ved en Øl eller vand, kaffe og en oste eller pålægs franskbrød. Skål, dejligt at der er[…]

Dagsorden for generalforsamling 12/9/2023

Stilling L`hombreklub Ordinær generalforsamling tirsdag 12. sept.2023 kl. 18:30 Kildevej 10, Cafe på Kildegården. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5. Indkomne forslag. 5.1. Forslag om nye vedtægter med[…]