Formandens beretning (GF ’21)

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 14. september 2021 kl.1830 i Byrådssalen på Fælleden. Skal vi rejse os, ære være Stig Rasmussens mine. L’hombreklubben er vært ved en Øl eller vand og kaffe. Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede. Igen et mærkelig år er slut. Dejligt at der var nogen der[…]

Generalforsamling 14. september 2021

Stilling L`hombreklub Ordinær generalforsamling tirsdag 14. sept.2021 kl. 18:30 på Fælleden i Byrådssalen Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. På valg er Gunhild Johansen (er villig til genvalg)[…]