Referat fra generalforsamling 10/9/2019

Referat fra Stilling L’hombreklubs generalforsamling. 10 sept. 2019. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde vælges. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år, ved Arne Palsbirk: (bilag), ikke kommentarer til beretning. 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, ved Birthe Hestbæk. Et resultat med overskud på 1684 kr. Regnskab godkendes.[…]

Formandens beretning til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 10. september 2019 kl.1930 i Samlingssalen på Stilling skole. L’hombre klubben er vært ved en øl eller vand og kaffe med 1 stk. franskbrød.Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede.Valg af dirigent, forslag Kjeld, er der andre forslag. Kjeld er valgt. Velkommen til den nye sæson,[…]

Indkaldelse til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L`hombreklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 19:30 i Samlingssalen på Stilling Skole. Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.5. Indkomne forslag.6. Valg til bestyrelsen. På valg er:     Gunhild Johansen[…]

Interview med Kjeld Rohde

L’hombre-kanalen bringer et interview med Kjeld Rohde om et langt liv i l’hombre.Kjeld har spillet l’hombre i 60 år og desuden været formand for Dansk L’hombre Union og Stilling L’hombreklub. Her er links til de to l’hombrehænder, som jeg præsenterer Kjeld for i løbet af interviewet. Hånd 1: https://bit.ly/33gz9FPHånd 2: https://bit.ly/2KizVdS    

Bestyrelsesmøde i Stilling L’hombreklub, den 19. juni 2019

  Mødet indledes med hyldelst til Poul, da han har modtaget Initiativpokalen, der uddeles en gang årligt på landsplan i Dansk L’hombre union regi.Tillykke Poul, fuldt fortjent. 1. Afslutningsfesten forår 2019 diskuteres. Enighed om, at den forløb godt. Både mht. mad. hotel og underholdning mm. Angående, hvad festen har kostet klubkassen, kommer Birte med regnskab[…]