Referat fra generalforsamling 14/9/2021

Stilling L’hombreklubs ordinære generalforsamling den 14. september 2021. 1. Valg af dirigent. : Erik Munk vælges, og Erik konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år ved formand Arne Palsbirk, ( vedlagt.) 3 Forelæggelse af de reviderede regnskab. Dette godkendes uden tilføjelser. Arne Palsbirk har været[…]

Formandens beretning (GF ’21)

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 14. september 2021 kl.1830 i Byrådssalen på Fælleden. Skal vi rejse os, ære være Stig Rasmussens mine. L’hombreklubben er vært ved en Øl eller vand og kaffe. Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede. Igen et mærkelig år er slut. Dejligt at der var nogen der[…]

Generalforsamling 14. september 2021

Stilling L`hombreklub Ordinær generalforsamling tirsdag 14. sept.2021 kl. 18:30 på Fælleden i Byrådssalen Dagsorden: Valg af dirigent. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Indkomne forslag. Valg til bestyrelsen. På valg er Gunhild Johansen (er villig til genvalg)[…]

Efterårssæsonen starter – trods alt

Vores forårssæson blev jo brutalt afbrudt af corona-pandemien, og for at føje spot til skade kunne vi pludselig heller ikke benytte vores klublokale på Stilling Skole længere. Men nu kan vi heldigvis komme i gang igen. Vi har fået et nyt klub-tilholdssted, nemlig på Skanderborg Fælled. Her har Skanderborg kommune administrationskontorer, byrådssal, idrætshal, en cafe[…]

Referat fra generalforsamling d. 8/9/2020

Referat fra Stilling L’hombreklub’s generalforsamling d. 8. september 2020. 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde valgtes.Kjeld godkendte indkaldelsen. Beklagede at vi skulle flytte fra Stillingskole, hvor vi jo har spillet i mange år. 2. Bestyrelsens beretning ved Arne Palsbirk, formand, se bilag. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, ved kasserer Birthe, se bilag.Regnskabet gennemgås, og[…]

Referat fra generalforsamling 10/9/2019

Referat fra Stilling L’hombreklubs generalforsamling. 10 sept. 2019. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde vælges. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år, ved Arne Palsbirk: (bilag), ikke kommentarer til beretning. 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, ved Birthe Hestbæk. Et resultat med overskud på 1684 kr. Regnskab godkendes.[…]

Indkaldelse til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L`hombreklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 19:30 i Samlingssalen på Stilling Skole. Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.5. Indkomne forslag.6. Valg til bestyrelsen. På valg er:     Gunhild Johansen[…]