Generalforsamling 14. september 2021

Stilling L`hombreklub

Ordinær generalforsamling tirsdag 14. sept.2021 kl. 18:30 på Fælleden i Byrådssalen

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg til bestyrelsen.

På valg er Gunhild Johansen (er villig til genvalg)

Hans Otto Lunde (er villig til genvalg)

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen.

På valg er Mogens Madsen & Ole Hulten

  1. Valg af Revisor.

På valg er: Jette Jensen

  1. Valg af revisorsuppleant.

På valg er: Erik Nielsen

10.Eventuelt.