Dagsorden for generalforsamling 12/9/2023

Stilling L`hombreklub

Ordinær generalforsamling tirsdag 12. sept.2023 kl. 18:30 Kildevej 10, Cafe på Kildegården.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

5. Indkomne forslag.
5.1. Forslag om nye vedtægter med en bestyrelse på op til 7 medlemmer(bestyrelsen)
5.2. Forslag om 5 bestyrelses medlemmer(Jørgen Rødgård)
5.3. Forslag omkring afløsere(Poul Aagaard)
5.4. Forslag til afholdelse af en kortere pause på klubaftenerne(Hans Otto)

6. Valg til bestyrelsen.
På valg er Hans Otto Lunde
Gunhild Johansen
Torben Pedersen har valgt at trække sig fra bestyrelsen
Valg af ekstra bestyrelses medlemmer, hvis nye vedtægter godkendes.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
På valg er Mogens Madsen & Bodil Timmermann

8. Valg af Revisor.
På valg er: Erik Nielssen

9. Valg af revisorsuppleant.
På valg er: Jørgen Rødgård

10.Eventuelt.

 

De 4 forslag:

 

1: Nye vedtægter hvor bestyrelses antallet er ændret fra 3-4 og nu op til 7.
Derudover er der lavet sproglige rettelser og opdateringer, så de er mere forståelige.
De nye vedtægter hedder: Vedtægter Stilling L’hombre 2023
Eksisterende vedtægter: Vedtægter Stilling L’hombre 2007

2: til bestyrelsen i stilling l’hombreklub indkommen forslag til bestyrelsen ændring der foreslåes at
der fremover er 5 bestyrelsesmedlemmer i stilling l’hombreklub.
begrundelse 1. dette pga relativ stor arbejdsbyrde både til klubafterne og diverse øvrig
bestyrelsesarbejde. bestyrelsen har de sidste år oftest haft blot 2 til 3 arbejdende mellem bl.a pga
sygdom og riglig arbejde m.m
begrundelse 2. bredere beslutninger grundlag når der er 5. bestyrelsemedlemmer
begrundelse 3. måske nemmere at hvere nye bestyrelsemedlemmer hvis der er flere i
bestyrelsen .
hilsen fra jørgen rødgård

3: Forslag til Stilling L`hombre klubs generalforsamling den 12 sept.2023.

Håndtering af afløser på klubaftner.
Som udgangspunkt finder den som, mangler afløser, selv en blandt KLUBBENS Oversidderhold/reserver.
Hvis ikke det lykkes, kontakter man den i klubben som står for koordinering af afløser Så vil vedkommende
finde en, evt. fra naboklubberne.
Når og hvis I selv finder afløseren, skal der gives besked herom til koordinatoren.
EKSEMPEL: Der mangler 5 spiller som koordinatoren finder, de trækker så hver en seddel med Bord nr. og
spille retning, hvor de skal sidde. På den måde er det ikke en fra bestyrelsen som udpeger bordet hvor de
skal spille.
MvH. Poul Aagaard

4: Forslag til afholdelse af en kortere pause på klubaftenerne

Jeg har i noget tid tænkt, at det kunne være rart, hvis vi kunne finde tid til at holde en “rigtig” pause under
vores klub-aftener. Af og til synes jeg, at vores aftener virker lidt “forjagede”. Folk har travlt med at komme
hjem, nærmest før de er kommet.
For nylig var jeg på besøg i Sydvestsjællands L’hombreklub, og der holdt de en rigtig pause på en lille halv
time, hvor de drak kaffe/te, spiste lidt kage og snakkede om løst og fast. Og ikke nødvendigvis med dem, de
var i gang med at “spille” med. Det virkede rigtig hyggeligt og gjorde aftenen til andet end det at “tærske” i
kortene. Og det giver mulighed for, at man måske kan lære nogle medlemmer, som normalt ikke snakker så
meget med, bedre at kende. Og da vi nu starter 18:30 og kun spiller 1 kamp a’ 40 spil, burde vi sagtens
kunne nå det.
Så mit forslag er, at vi prøver at indføre en “pause” i spillet på omkring 20 minutter ca. midtvejs i en
klubaften – med følgende kommentarer:
1) Man har mulighed for at have bestilt f.eks en ostemad eller et stykke kage. Det kan vi gøre via
Kildgårdens “system”, og det er ganske billigt, så vidt jeg ved.
2) Vi skal have arrangeret, at der er kaffe/te nok til alle.
3) Jeg tror, vi er for mange til, at vi kan have et “separat” bord udover spillebordene, hvor vi alle kan være.
Men det må vi undersøge. Ellers må man prøve at samle sig rundt omkring. Man kan selvfølgelig også blive
ved det bord, hvor man nu sidder og spiller enten turnering aller træning.
4) Man skal selvfølgelig, hvis man spiller turnering, undlade at snakke om spillene i den pågældende kamp.

Mvh Hans Otto