Referat fra generalforsamling 14/9/2021

Stilling L’hombreklubs ordinære generalforsamling den 14. september 2021.

1. Valg af dirigent. : Erik Munk vælges, og Erik konstaterer at
generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år
ved formand Arne Palsbirk, ( vedlagt.)

3 Forelæggelse af de reviderede regnskab. Dette godkendes uden tilføjelser.
Arne Palsbirk har været fungerende kasserer i forrige sæson.
Papirerne ‘er endelig i orden, så Kaj Madsen nu kan overtage kassererposten.

4. Fastsættelse af kontingent for den kommende sæson. Enighed om at
fortsætte med 250 kr pr halve år.

5 Indkomne forslag. Der er ingen forslag.

6. Valg til bestyrelsen : på valg er Gunhild Johansen, der genvælges
og Hans Otto Lunde, der genvælges.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Mogens Madsen, der genvælges
og Bodil Timmermand der vælges.

8. Valg af revisor. Jette Jensen, der genvælges.

9. Valg af revisor suppleant. Erik Nielsen, der genvælges.

10. Eventuelt.
Der diskuteres for og imod at være i lokalerne på Fælleden, da vi
desværre f.eks ikke så ofte er i byrådssalen, og de andre lokaler på
fælleden er knap så gode. Der er forslag om andre lokaler på
gymnasiet, men endnu ikke besluttet.
Medlemmerne vil overlade lokale valget til bestyrelsen.

Ifølge vedtægterne starter Stilling L’hombreklub altid sæsonen 2
tirsdag i september. der foreslåes fremover at starte 1. tirsdag i
september, hvilket forsamlingen godkender. Der skulle så være lidt
større mulighed for at nå turneringen. og meget gerne også en præmie
l’hombre.

Ref Gunhild Johansen