Efterårssæsonen starter – trods alt

Vores forårssæson blev jo brutalt afbrudt af corona-pandemien, og for at føje spot til skade kunne vi pludselig heller ikke benytte vores klublokale på Stilling Skole længere. Men nu kan vi heldigvis komme i gang igen. Vi har fået et nyt klub-tilholdssted, nemlig på Skanderborg Fælled. Her har Skanderborg kommune administrationskontorer, byrådssal, idrætshal, en cafe[…]

Referat fra generalforsamling d. 8/9/2020

Referat fra Stilling L’hombreklub’s generalforsamling d. 8. september 2020. 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde valgtes.Kjeld godkendte indkaldelsen. Beklagede at vi skulle flytte fra Stillingskole, hvor vi jo har spillet i mange år. 2. Bestyrelsens beretning ved Arne Palsbirk, formand, se bilag. 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab, ved kasserer Birthe, se bilag.Regnskabet gennemgås, og[…]