Generalforsamling 2022 – Beretning

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 13. september 2022 kl.1830 i Vip 4+5 på Fælleden.
Velkommen til Generalforsamlingen.
Skal vi rejse os, ære være Svend Petersens minde.
L’hombreklubben er vært ved en Øl eller vand og kaffe.
Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede.
Igen et mærkelig år er slut.
Nu må vi håbe, at næsten alt bliver som før.
Spændende, hvor mange, der vil spille L’hombre her i vinter. I foråret var vi 50, dejligt.
Velkommen til de nye spillere Johanne og velkommen tilbage til Andreas og Aksel Pallesen.
I efteråret 2021 og januar 2022 nåede vi at spille færdig med 12 hold, selvom det tog længere tid.
Vi tog beslutningen om at vi kunne nå 6 runder i forår 2022.
Der var dog mange afbud, så det var udfordrende at få afviklet.
Vi valgte at sige, at med den korte turnering og aflyste kampe, så blev der ikke udnævnt en klubmester.
Af samme grund, så satte vi forårs kontingentet ned til 150kr.
Vi lavede en afslutning på begge runder med smørrebrød her fra Fælleden.
Vi må erkende smørrebrødet er ikke af den bedste kvalitet til prisen.
Vi valgte nogle andre præmier, snaps fra Samsø og rødvin. Derudover gav vi et glas honning til alle.
Vores efterårets turneringen bliver inspireret af vores 70 år turnering i Ørbæk den 3. April.
En makkerparturnering, hvor alle par spiller mod alle, dog i grupper.
Man må gerne finde en ny makker. Bare fortæl hvem I vil spille med. Vi hjælper gerne til med at få parret.
Vi fortsætter med Hans Ottos indtastnings program, så vi kan se på statistikkerne. 1 fra hvert bord taster
ind, husk at indtastning ikke må forstyrre vores spil, så er det bedre, at gøre det i en pause eller bagefter.
Hvis der er borde, som ikke vil taste ind, så venligst aflever sedlen til bestyrelsen, så får vi dem indtastet.
Jeg lavede sidste år sjove spil, det gør jeg ikke i år, så hvis I vil have dem, så må vi en anden frivillig til det.
Vi vil i år bruge Vip4+5, Ø30+31 og Byrådssalen. Byrådssalen næsten hver anden gang.
Det vil stå på skærmen til venstre for indgangsdøren til Fælleden, hvor vi skal spille hver gang.
Vi havde kig på Vrold klubhus, men vi fandt ikke, at det var den rigtige løsning for os.