Referat fra Generalforsamling 2023

Stilling L’hombreklub generalforsamling 12 september 2023. !. Kjeld Rohde vælges til dirigent. Konstaterer at generalforsamlingen afholdes ifølge vedtægterne. Stemmetællere: Tage Larsen og Leif Jørgensen. 2. Formand Arne Palsbirk beder om stilhed for at mindes og ære vore afdøde medlemmer Niels Randbæk og Vagn Pedersen, og vore 2 tidligere medlemmer Carsten Laursen og Gunnar Petersen. Dernæst[…]