Efterårssæsonen starter – trods alt

Vores forårssæson blev jo brutalt afbrudt af corona-pandemien, og for at føje spot til skade kunne vi pludselig heller ikke benytte vores klublokale på Stilling Skole længere.
Men nu kan vi heldigvis komme i gang igen. Vi har fået et nyt klub-tilholdssted, nemlig på Skanderborg Fælled. Her har Skanderborg kommune administrationskontorer, byrådssal, idrætshal, en cafe og andre ting. Og nu er der så også en L’hombreklub!
Vi kommer til at spille skiftesvis i Byrådssalen og i nogle mødelokaler. Her i efteråret bliver det fortrinsvis i mødelokalerne. Til foråret bliver det fortrinsvis i byrådssalen.
Vi har haft lidt frafald blandt medlemmerne af forskellige grunde, men der er også kommet nye spillere til, og dem byder vi hjerteligt velkommen. Det betyder at vi afvikler en efterårsturnering med 12 hold. Der vil være 2 oversidderhold i hver runde, undtagen den sidste. Det skyldes, at vi så har nogle afløsere at trække på, når der er afbud.
Vi byder alle velkommen til en ny sæson!
mvh bestyrelsen – Arne, Gunhild, Kai og Hans Otto