Indkaldelse til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L`hombreklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 19:30 i Samlingssalen på Stilling Skole.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
     Gunhild Johansen (er villig til genvalg)
     Poul Aagaard (er ikke villig til genvalg)
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. På valg er:
     Erik Munk Christiansen og Torben Pedersen
8. Valg af Revisor. På valg er:
     Jette Jensen
9. Valg af revisorsuppleant. På valg er:
     Erik Nielsen
10. Eventuelt.

 

Indkomne forslag:

1)
Forslag til generalforsamling vedrørende  afløsere.
For at opnå størst retfærdighed ved afløsning vil jeg foreslå, at alle afløsere, uanset om det er bestyrelsen eller spilleren selv, der har skaffet vedkommende, skal trække et bord nr. som han/hun skal være afløser ved. Skal der være 2 afløsere ved det samme bord, så skal der noteres på bord nr. hvilken retning, eks. nord og øst.
Eks. hvis der er 4 afløsere: Eks. bord 2-4-6-9 Eks. første afløser som møder op går hen og trækker et bord nr. og skal så være afløser ved dette bord.
På vegne af Folke Pedersen Stilling L’hombre klub Skanderborg den 31.8.2019.

2)

Vi vil gerne foreslå, at vi fremover spiller 48 spil i stedet for de nu 40.
Jeg, Peder Lauridsen, kan desværre ikke komme til generalforsamlingen, men giver Rasmus Kolding fuldmagt til at afgive stemme på mine vegne.
Med venlig hilsen
Rasmus og Peder