Indkaldelse til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L`hombreklub afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 10. sept. 2019 kl. 19:30 i Samlingssalen på Stilling Skole. Dagsorden:1. Valg af dirigent.2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.5. Indkomne forslag.6. Valg til bestyrelsen. På valg er:     Gunhild Johansen[…]