Interview med Kjeld Rohde

L’hombre-kanalen bringer et interview med Kjeld Rohde om et langt liv i l’hombre.
Kjeld har spillet l’hombre i 60 år og desuden været formand for Dansk L’hombre Union og Stilling L’hombreklub.

Her er links til de to l’hombrehænder, som jeg præsenterer Kjeld for i løbet af interviewet.
Hånd 1: https://bit.ly/33gz9FP
Hånd 2: https://bit.ly/2KizVdS