Referat fra generalforsamling 10/9/2019

Referat fra Stilling L’hombreklubs generalforsamling. 10 sept. 2019. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde vælges. 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år, ved Arne Palsbirk: (bilag), ikke kommentarer til beretning. 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, ved Birthe Hestbæk. Et resultat med overskud på 1684 kr. Regnskab godkendes.[…]

Formandens beretning til generalforsamling 10/9/2019

Stilling L’hombre klubs generalforsamling tirsdag den 10. september 2019 kl.1930 i Samlingssalen på Stilling skole. L’hombre klubben er vært ved en øl eller vand og kaffe med 1 stk. franskbrød.Skål, fedt at der er så mange medlemmer til stede.Valg af dirigent, forslag Kjeld, er der andre forslag. Kjeld er valgt. Velkommen til den nye sæson,[…]