Referat fra generalforsamling 10/9/2019

Referat fra Stilling L’hombreklubs generalforsamling. 10 sept. 2019.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent. Kjeld Rohde vælges.

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år, ved Arne Palsbirk: (bilag), ikke kommentarer til beretning.

3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, ved Birthe Hestbæk. Et resultat med overskud på 1684 kr. Regnskab godkendes.

4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år: Kontingent vil fortsat være 250 kr / halvår, 500 kr pr år. Birte siger til, når det er tid til at betale.

5. Indkomne forslag. Der er 2 indkomne forslag. Nr. 1 omkring afløsere, og nr 2 omkring, om vi skal spille 40 eller 48 spil på en spilleaften?

Mht. forslag nr. 1 ang. afløsere er der mange kommentarer. Flere medlemmer kommenterer, at man helst selv skal finde afløser, og gerne nogenlunde på samme niveau. Enkelte vil også gerne spille med de, der måske normalt spiller lidt bedre. Og vil også gerne selv vide, hvem man skal spille for.
Der bliver afstemning i forsamlingen, og der er kun få der stemmer for forslaget. Så forslaget falder.
Det pointeres igen, at man også helst fremover, selv skal finde afløser. Kan man ikke det, da spørges spilfordeler,  der vil forsøge at finde en blandt vore egne rækker, og hvis det ikke er muligt, spørge Nim/Brædstrup spillere.
Spilfordeler, vil altid gerne vide, når man har fundet afløser, og hvem det er.

Nr 2. forslag vedrørende 40- 48 spil. Der er rigtig mange kommentarer fra medlemmerne. Der er mange, der er bekymrede for, om spilleaftenen bliver for lang, der er ikke i forslaget taget højde for, om man ved 48 spil skal give de 4 første spil om ved pasmeldinger, hvad vi jo aktuelt skal ved de 40 spil. Der appelleres til, at man ikke får for mange kasser, så man bliver bagud, og sinker alle spilleborde, hvis man skal spille spillet 2 gange osv., da evt. gennemse spillet sidst på aftenen, når kortene er på vej i kasserne. Nogle spillere, især de nyeste, synes det er meget at overskue de mange spil, mm.
Der foretages skriftlig afstemning ved stemmetællerne Svend Åge Haysen og Arne Nøhr.
Der er 10, der stemmer for forslaget, 27 imod og 3 blanke stemmer. Så forslaget falder.
Så konklusionen er fortsat, at vi spiller 40 spil. Hvis der er pasmelding blandt de 4 første spil SKAL man give om 1 gang.

6. Valg til bestyrelsen.
Gunhild Johansen er på valg, modtager genvalg, hvis ikke andre ønsker posten. Genvælges.
Poul Aagaard ønsker desværre ikke genvalg. Hans Otto Lunde vælges i stedet.
Poul vil blive savnet på denne post, og bla, Kjeld Rohde beklager det. Ved evt. på dagsorden. kommer takketale fra bestyrelsen.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen: Erik Munk Christiansen er villig til genvalg, og genvælges.
Torben Pedersen ønsker ikke længere denne post, Kaj Madsen overtager.

8. Valg af revisor. Jette Jensen modtager genvalg

9. Valg af revisorsuppleant. Erik Nielsen modtager genvalg.

10. Eventuelt: Arne Palsbirk takker Poul meget for det store arbejde. Både som spilfordeler, statistik-mand, Fiduspokal på landsplan,  Overformand til de fleste fester, osv. osv. 8 år på posten har Poul taget. Fik en god flaske rom herfor, og vi gav ham fuldt fortjent stående bifald.

Hans Otto fortæller lidt om, at han især ønsker at gøre en indsats for udbredelsen af l´hombrespillet. Vigtigt at gøre en stor indsats for at hverve nye spillere, og at det er vigtigt, vi alle er positive overfor hinandens fejl, og forklare hvad der evt. kan gøre anderledes.

Jørgen Rødgård fortæller om, hvordan man indlemmer nye spillere i Nim l’hombreklub.

Bodil takker bestyrelsen for arbejdet.

Referent: Gunhild Johansen.