Interessant artikel om “L’hombre-sproget”

Følgende artikel er virkelig interessant læsning: L’hombre-sproget.

Denne artikel er fra en artikelsamling kaldet “Danske studier. For universitetsjubilæets danske samfund. Udgivne af Gunnar Knudsen, 1942”. Artiklen refererer selv til en anden artikel fra 1895 om L’hombrespillets terminologi af Dr. phil Gigas.