Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stilling L’hombreklub

Stilling L`hombreklub

Ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. sept.2018 kl. 19:00

Dagsorden:

1.   Valg af dirigent.
2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år.
3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
5.   Rettidigt indkomne forslag.
      Forslag om omgivning ved pasmelding fra Niels Randbæk, er vedhæftet.
6.   Valg til bestyrelsen.
      På valg er Arne Palsbirk (er villig til genvalg)
                        Birthe Hestbæk (er villig til genvalg)
7.   Valg af suppleanter til bestyrelsen.
      På valg er Erik Munk Christiansen & Torben Pedersen
8.   Valg af Revisor.
      På valg er: Jette Jensen
9.   Valg af revisorsuppleant.
      På valg er: Erik Nielsen
10. Eventuelt.