Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Stilling L’hombreklub

Stilling L`hombreklub Ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. sept.2018 kl. 19:00 Dagsorden: 1.   Valg af dirigent. 2.   Beretning fra bestyrelsen om foreningens arbejde i det forløbne år. 3.   Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4.   Fastsættelse af kontingent for det kommende år. 5.   Rettidigt indkomne forslag.       Forslag om omgivning ved pasmelding fra Niels Randbæk,[…]