Bestyrelsesmøde i Stilling L’hombreklub, den 19. juni 2019

 

Mødet indledes med hyldelst til Poul, da han har modtaget Initiativpokalen, der uddeles en gang årligt på landsplan i Dansk L’hombre union regi.
Tillykke Poul, fuldt fortjent.

1. Afslutningsfesten forår 2019 diskuteres. Enighed om, at den forløb godt. Både mht. mad. hotel og underholdning mm.
Angående, hvad festen har kostet klubkassen, kommer Birte med regnskab herom inden 9. august.

2. Vedrørende regnskab: mener Birthe at der aktuelt er ca. samme beløb i klubkassen på nuværende tidspunkt, som forrige år samme tidspunkt på året- Regnskab forelægges senere.

3. Hvordan har vores lille klub det? : Hvordan håndterer vi niveauforskel?
Husker vi nok på, at det skal være sjovt at være i vores klub? hvordan får vi løftet niveauet?, Hvordan integrerer vi nye medlemmer? mange spørgsmål stillet af Arne……
Og meget løs snak om svarene ved mødet…….svært at gøre alle tilfredse er vist det *overordnede*,
Vi skal passe på de nye medlemmer, men ikke på bekostning af de erfarne osv.,
Kommer de erfarne mest for at spille/have det sjovt/ gerne udvikle sig/vinde osv.. har man overskud til at oplære nye? osv?
Men meget handler jo om, hvordan vi får planlagt turneringen ( foreløbig efterår)….

4. Vi taler igen om emnet 40 eller 48 spil. og ang. omblanding? Til generalforsamlingen vil Arne forelægge, at vi gerne vil gå fra 40-48 spil. og fortsat blande om 1 gang…. Vi må så lytte til stremningen herom, blandt vore medlemmer.

5. Vedrørende spillet i efteråret, foreslåes aktuelt 3 grupper a 5 mixhold.
Evt op til holdet selv, om man vil spille vanlig makkerpar, eller mixe indenfor holdet.
Poul arbejder foreløbig med det.

6. Angående vores hjemmesidefacebook: Forskellige ideer, evt. lægge flere spil op fra Dansl Lh union?.
Spille aftenens egne spændende spil? , som Poul ofte gør. det er blot svært at se hele spillet, da manget ting jo handler om byt, udspil osv. osv.
Kan det udvides med evt, at se alle 3 hænder og følge spillet ?
Hans Otto foreslår også, evt at lægge små you-tube videoer op ?/ Brætspilcafe mv…… Der tænkes videre.

7. Avisopstarts-annonce: Birthe vi sende til ugeavisen til uge 32.
Pressemeddelse. Poul plejer at kontakte ugebladet ang. lille pressemeddelse.
Hans Otto vil gerne tale med Kjeld Rohde om en ny artikel om Stilling L’h klub i Ugebladet?
Arne vil prøve at kontakte Ældresagen, om de vil skrive om klubben?
Arne ? vil kopiere /nye datoer på flyers, til omdeling i postkasser inden start i august.

8. Intro til Lhombre datoer i ugerne 33, 34, 35 , 36, altså 13/8, 20/8, 27/8 og 3/9. Og hvem kan hvornår? 13/8 Hans Otto og Arne, 20/8 Hans Otto og nok Gunhild og/ eller ….og det samme 27/8 og 3/9.
Der plejer også altid at være frivillige hjælpere at spørge.

9.. Kræmmermarked. den 7. sept. ‘Som vi plejer’ fra 0930 til 1530, vi møder kl. 8
Banner, fod, Poul
Telt, teltborde, vanlig huskeliste til kræmmermarked., Arne
Spillere, Poul
Havebord og stole, Hans Otto
Birthe kan ikke være med den 7/)
Evt lidt blomster mm Gunhild
Gunhild tilmelder standen.

10. Generalforsamling den 10/9, ikke talt nærmere om, OBS
hvornår i ugebladet ?, hvem sætter den i?

11. Vi taler og Jysk L’h og DM.
Vi mener vi evt. kan finde flere spillere til hold. Måske har Jysk l’h og DM en klang i medlemmernes ører, så de ikke mener de er gode nok til at være med? kan vi motivere bedre?
Skal vi lave om på nogle af de vanlige makkerpar osv .

12. Der vil i Dansk L’h union være en makkerparturnering den 7 juni i Ørbæk på Fyn i anledning af 70 års jubilæet 1950 – 2020.

Obs …. har vi ikke samme jubilæum i Stilling l’h ?

og Obs Husk evt. at kontakte ugeavisen til Jul og Afslutningsfest , måske vil de komme forbi?

Tak for godt møde og god mad, afholdt hos Arne