5. august 2018

L’hombre-bøger mm.

Her er nogle L’hombre-bøger og artikler, som du kan fornøje dig med og lære af.

L’hombre-sproget.

Denne artikel er fra en artikelsamling kaldet “Danske studier. For universitetsjubilæets danske samfund. Udgivne af Gunnar Knudsen, 1942”. Artiklen refererer selv til en anden artikel fra 1895 om L’hombrespillets terminologi af Dr. phil Gigas.

De to følgende bøger er af ældre dato – især den sidste.

Spil en bedre lhombre af Tage MaigaardSpil en bedre l’hombre
af Tage Maigaard

L'Hombre af Hans Frederik Christensen.L’Hombre af Hans Frederik Christensen
– et fornøjeligt og underholdende spil.

Glimt fra en rejse  i l’hombrespillets verden
af I. W. Meinertz.

L'Hombre af C.G. SchiellerupL’Hombre af C.G Schiellerup
– spilleregler og anvisninger for begyndere såvel som viderekomne.