5. august 2018

L’hombre-bøger mm.

Her er nogle L’hombre-bøger og artikler, som du kan fornøje dig med og lære af.

De to følgende bøger er af ældre dato – især de sidste.

Spil en bedre lhombre af Tage MaigaardSpil en bedre l’hombre
af Tage Maigaard

L'Hombre af Hans Frederik Christensen.L’Hombre af Hans Frederik Christensen
– et fornøjeligt og underholdende spil.

Glimt fra en rejse  i l’hombrespillets verden
af I. W. Meinertz.

L'Hombre af C.G. SchiellerupL’Hombre af C.G Schiellerup
– spilleregler og anvisninger for begyndere såvel som viderekomne.

Lhombrespillets teminologi
af Emil Gigas, 1895

Lhombre-sproget
af S. P. Cortsen, 1942