5. august 2018

Klubmestre

Klubmestre 2018 blev hold 2

Tillykke til Torben, Kjeld, Niels og Knud

Klubmestre 2017 blev hold 4

Tillykke til: Aksel, Rasmus, Birthe og Egon.

Klubmestre 2016 blev hold 6

Tillykke til: Johannes, Svend-Åge, Egon og Birthe.

Klubmestre 2015 blev hold 5

Tillykke til:  Ole, Carl Edvard, Arne og Aksel.

Klubmestre 2014 blev hold 10

Tillykke til:  Knud-Erik, Niels, Stig og Kjeld

Klubmestre 2013 blev hold 2:

Tillykke til: Arne, Axel, Carl-Edvard, Knud

Klubmestre 2012 blev:

John Axelsen, Lars Christensen, Axel Pallesen, Karl Erik Christophersen.

Klubmestre 2011 blev:

Johannes Østergaard, Svend Åge Haysen, Egon Rasmussen, Ejvind Christensen.